G-925040
Yazı Detayı
03 Şubat 2017 - Cuma 12:25 Bu yazı 1333 kez okundu
 
NEDİM DİYOR Kİ
Nedim ÇELİK
nedim@egedesonhaber.com
 
 

 

ENGELLİLER NEDEN SİYASETTE VE TBMM SIRALARINDA OLMALIDIR?

(1) Siyaset, nihai amacı devleti toplumla kaynaştırmak olan bir kurumdur.

Bu doğrultuda siyasetin en temel işlevi temsil mekanizmasını toplumun (yönetilenlerin) lehine geliştirmektir diyebiliriz. Toplumda “biz” duygusuyla tebarüz etmiş bazı farklılıklar (sosyal gruplar), temsil yoluyla siyasette etkin konuma gelebildiği düzeyde sosyal barışa ve huzura katkı yapılmış olacaktır.

(2) İleri demokrasi, temsil kabiliyetini sahici şekilde geliştirmeyi gerektirir.

Bunun için temsilde “ünsiyet” değil “aidiyet ilkesi”nin uygulanmasına ihtiyaç vardır. Milletin vekili (temsilcisi) konumundaki kişilerin, belirli sosyal kesimlere aidiyeti (onlardan biri olması) temsil kabiliyetinin geliştirilmesi açısından önem taşır. Bu anlamda temsil hakkı “devredilemez bir hak” olarak mütalaa edilmeli.

(3) Temsilde yeterlilik ve nitelik şartı 2 açıdan önemlidir.

a) Toplumu kucaklama açısından: Siyaset kurumu, ancak yeterli ve nitelikli bir temsil gücü sayesinde toplumu bütünüyle kucaklama imkanını yakalayabilir. Bunun en bariz gereği, “biz”e tekabül eden sosyal popülasyonla nispeten (az çok) orantılı bir temsil imkanını hayata geçirmektir. Aynı zamanda “nitelikli temsil”in gereği olarak, temsil edilen kitlenin sözcülüğünü yapabilecek donanım ve beceriye sahip olma şartı aranmalıdır. Böylelikle insanların sürüleştirildiği, aciz ve cahil kalabalıklar denerek temsil mekanizmasından dışlandığı bir siyaset pratiğinin yerini, gerçek anlamda demokratik bir siyaset vizyonu almış olacaktır.

b) Sorun çözme açısından: Siyasetin sorunlara ve ihtiyaçlara nüfuz edebilme kabiliyeti yeterli, aynı zamanda nitelikli temsille temin edilir. Bunun aksini düşünmek, vesayetçi, seçkinci yönetim anlayışlarıyla aynı kulvarda buluşmak anlamına gelecektir. Gücünü toplumdan alan bir siyaset, günlük hayattaki eşitsizlikleri ve sorunları sağladığı temsil imkanı üzerinden kitleye sağladığı kazanımlar yoluyla bertaraf etmenin işaretlerini verir; vermek durumundadır.

(4) Engelliler siyasetle motive ve organize edilebilecek bir kitledir.

Zira, yaşadıkları sıkıntılar, sorunlar ve mağduriyetleri sebebiyle siyaset yapmaya en fazla ihtiyacı olan sosyal kesimlerden biridir. “Biz” duygusu kitlesel olarak önemli düzeyde gelişmiş, sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma, örgütlenme ve etkin olma ihtiyacını en fazla htiren sosyal unsurlar içerisinde yer almaktadırlar. Sorunları ve talepleri açısından nispeten homojen bir nitelik göstermeleri, siyaseti onlar için birleştirici, ortak bir zemin, bir ihtiyaç ve varoluş yolu olarak ortaya çıkarmaktadır.

(5) Siyaset, engelliler için bir umut ve mücadele imkanıdır.

Zira, artan temsil imkanları sayesinde görünür ve aktif olma temayülleri gelişecek, saygınlık arzuları yankısını bulacak, atıl pozisyondaki enerji ve dinamiklerine belli bir hareket kabiliyeti kazandırılabilecektir. Bundan sadece engelliler değil, gelişen demokrasisi ve sosyal dinamizmiyle bütün toplum kazançlı çıkacaktır.

(6) Engelsiz Türkiye ideali, umuyoruz ki Yeni Türkiye vizyonuyla hayat bulacaktır.

Geleceğin Türkiye’si, kanaatimizce ezberleri bozan, önyargıları kıran, halkına güvenen bir siyasal akılla şekillenecektir. Böyle bir aklın teminatı ve ifadesi olarak toplumun desteğini arkasına almış partiler başarılı olacaktır. Bu parti milli birlik ve dirliğimizin teminatı için, her alanda olduğu gibi engellilere güç verip engellilerden güç alan bir siyasetin de öncülüğünü yapacaktır inancındayız.

 
Etiketler: NEDİM, DİYOR, Kİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı sanalbasin.com üyesidir